Gmina Pruszcz Gdański
OKSiBP

Przystanek trzeci - Żuława.

Pierwszy zimny i deszczowy dzień. Na wyjście w teren niezbyt dobry, ale dla chcącego nic trudnego :)
Zaczęło się tradycyjnie - od pogaduszek o radiu, roli dziennikarza, prezentacji i próbie sprzetu do nagrywania.

Po kilkudziesięciu minutach zaczęliśmy wspólnie zastanawiać się, co ciekawego i oryginalnego jest w Żuławie, co mogłoby się nam przydać do naszej radiowej opowieści o wsi.

Na kartkach pojawiło się wszystko: od samochodów cięarowych, których odgłos jest bardzo dobrze słyszalny w całej wsi, przez dzwony kościoła, jesienne liście w parku, aż do opowieści o duchach mieszkających w nieodległym pałacu. Nie musimy dodawać, że właśnie te "straszne" opowieści podobały się wszystkim najbardziej :)

Po półtorej godziny wyszliśmy w teren - do Kościoła na spotkanie z proboszczem, zakochanym - jak się potem okazało - w Żuławach.

Dzieciaki były zachwycone - nagraliśmy dźwięk gongów, dzwoneczków i organów. Do tego przemiła rozmowa z Księdzem o zabytkach Kościoła. Po wywiadzie niestety musieliśmy wracać do świetlicy, bo zaczęło padać. Skupiliśmy się zatem na dalszej integracji przy herbacie:)

Po dwóch dniach znowu przyjechałyśmy do Żuławy, warsztatowicze zmontowali swoją dźwiękową pocztówkę i ani się obejrzeliśmy - trzeba było się żegnać. Aż łza kręciła się w oku.....:(

Oto foto-rezultaty naszych działań:

"Wrażenia z warsztatów radiowych - niesamowite! Było mi zimno w uszy, a słuchawki mnie grzały podczas nagrywania w parku:) Na warsztatach dowiedzieliśmy się rżnych ciekawych informacji o Żuławie, o których wcześniej nie wiedzieliśmy. Poznaliśmy historię zabytków naszej miejscowości" - wspomina Kacper Smotrycki .

"Pozdrawiam Panią Magdę, która umilała nam czas, robiąc zdjęcia:)" - Natalia Sigda.

"W Żuławie znajduje się kilka zabytków, na przykład kościół katolicki z XVII wieku, park i pałac, w którym kiedyś znajdowała się osada Krzyżaków. Są tu zakopane na przykład bunkry z wojny, ruiny. Bardzo ciekawa wieś" - pisze Weronika Mucha i Amelia Sigda.

"Gdy nagrywałem, to czułem się jak prawdziwy reporter. Najbardziej podobała mi się rozmowa z Panem Frankiem, panem Adamem i z Księdzem" - dodaje Łukasz Jurczyński.

Co wspólnie stworzyliśmy? Możecie odsłuchać tutaj :)Kilka słów o historii miejscowości
Wieś posiada korzenie datowane na okres wczesnego żelaza. Była ona dawnym majątkiem rycerskim należącym do kasztelanii tczewskiej. Na początku XIV wieku została przejęta przez Krzyżaków. Po raz pierwszy Żuława wymieniona została w dokumentach w 1398 roku jako Solow, kiedy to komtur gdański osadził tu 4 zagrodników i nadał im i ich sołtysowi wieś. Osadnicy zobowiązani zostali, jako pańszczyźniana wieś zakonna, do świadczeń na rzecz dworu gospodarczego w Cieplewie w postaci obowiązku zbierania siana na jego łąkach. Kolejna informacja na temat wsi Solow pisanej też Solaw pochodzi z początku XV wieku i dotyczy m.in. świadczeń czynszowych i wojskowych na rzecz Zakonu Krzyżackiego. W 1454 Żuława stała się częcią patrymonium wiejskiego miasta Gdańska i była wydzierżawiana. W roku 1457 król Kazimierz Jagiellończyk podarował wieś burmistrzowi gdańskiemu. Po reformie administracyjnej z 1887 roku obszar dworski Żuława należał administracyjnie do powiatu ziemskiego Gdańska Wyżyna. Był tu urząd stanu cywilnego i siedziba obwodu. Kościół katolicki mieścił się w Pęgowie, a ewangelicki w Lubiewie. Po utworzeniu Wolnego Miasta Gdańska obwód Żuława wraz z 11 gminami wiejskimi i obszarami dworskimi wszedł w jego skład.

Źródło: Gmina Pruszcz Gdański
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja opracowana przez Ośrodek Kultury, Sportu i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański.
Projekt współinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zaprojektował i poskładał: mihu. Wszelkie prawa zastrzeżone.