Gmina Pruszcz Gdański
OKSiBP

Przystanek szósty - Mokry Dwór.

Piękna, ciepła, złota polska jesień. Do tego sobota, czyli więcej czasu i chęci do pozaszkolnej pracy :)

Przeważają warsztatowicze w wieku 10-12 lat, ale jak się okazuje - fajne i mądre z nich dzieciaki, więc praca z nimi to sama przyjemność :)

Tradycyjnie - po kilkudziesięciu minutach rozmowy o radiu, teatrze wyobraźni i dźwiękach wsi, wybieramy się z mikrofonami i dyktafonami w teren. Dokąd? Do chyba najbardziej rozpoznawalnego w tej chwili miejsca w Mokrym Dworze - Skansenu Żuławskich Maszyn Rolniczych. Naszą przewodniczką jest mieszkająca obok pani Janina - przyjechała do Mokrego Dworu już w latach 40.

Doskonale zna się na wykonywanych w polu pracach, opowiada nam o każdej maszynie. Dzieci z uwagą słuchają i nagrywają, po czym pada decyzja: dzielimy się na grupy i każdy idzie nagrywać w swoją stronę. Widząc entuzjazm i zangażowanie warsztatowiczów, spokojnie opuszczamy Mokry Dwór, by powrócił tu za dwa dni na montowanie pocztówek dźwiękowych. Polecamy posłuchać rezultatów, są naprawdę zaskakujące! :)

Ale najpierw zobaczcie jak fajnie się razem bawiliśmy:

"Na warsztatach było fajnie, zwłaszcza, jak mogliśmy nagrywać różnych ludzi. Montowanie było czasami śmieszne, a czasami trudne. Nauczyłam się obsługi radiowego sprzętu" - Paulina Kowalczyk.

"Podobały mi się warsztaty, a zwłaszcza dyktafony! Nagrywając, czułem się jak prawdziwy dziennikarz!" - Ksawery Piskorski

"Podobało mi się jak w skansenie starsza pani opowiadała o starych rzeczach oraz o swoim życiu. Podobały mi się maszyny, które tam widzieliśmy. Pokazywała nam Pani, jak się nimi posługiwał oraz do czego służą. Fajnie było i myślę, że innym też się podobało" - Sandra Kowalczyk.

Zapraszamy do wysłuchania efektów naszej pracy :)Kilka słów o historii miejscowości
Mokry Dwór posiada starożytne korzenie. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1336 roku. Historyczne nazwy Mokrego Dworu to: Mudirstentz, Modirstantz, Muderstentz, Mudirstencz, Muterstrentz, Mutterstrentz i Nassenhuben. W 1454 roku Mokry Dwór stał się częścią patrymonium wiejskiego administrowanego przez Radą Miasta Gdańska. Wieś stanowiła wolną własność szlachecką. Najbardziej znani właściciele wsi to Werdenowie, Conradi, Proenen, Schwartzwald i Bauer. Około 1550 roku ewangelicy wybudowali we wsi nowy kościół, który stanowił część dworu Johanna Werdena. Mokry Dwór znany jest jako jedyna z wsi na Żuławach Gdańskich, w której przez szereg lat istniał zbór Braci Czeskich oraz ewangelików reformowanych (kalwinów). W 1834 roku wieś przeżyła powódź i doznała znacznych zniszczeń. W latach 1798-1827 działał tu browar i gorzelnia. W 1887 roku wieś jako gmina wiejska weszła w skład powiatu Gdańska Nizina. Siedziba obwodu i urzęd stanu cywilnego mieściły się w Wocławach. Po utworzeniu Wolnego Miasta Gdańska Mokry Dwór nadal podlegał obwodowi w Wocławach, po czym w 1933 roku został podporządkowany nowemu obwodowi w Rokitnicy. Z kolei reforma administracyjna z 1936 roku sprawiła, że wieś znalazła się w obwodzie Wiśliny, który od 1 września 1939 roku został włączony do Rzeszy Niemieckiej.

Źródło: Gmina Pruszcz Gdański
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja opracowana przez Ośrodek Kultury, Sportu i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański.
Projekt współinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zaprojektował i poskładał: mihu. Wszelkie prawa zastrzeżone.