Gmina Pruszcz Gdański
OKSiBP

Kontakt:

Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański

adres: ul. Długa 20A
83-031 Cieplewo
telefon: 58 682 85 78
728 415 570
e-mail: oksibp@pruszczgdanski.pl

Dyrekcja OKSiBP:
Grzegorz Antoni Cwaliński - dyrektor
Marek Gotartowski - zastępca dyrektora


Kilka słów o OKSiBP
Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański istnieje od 1 lipca 2014 r. Powstał w wyniku połączenia dwóch jednostek organizacyjnych: Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie (utworzonego 25 grudnia 2008 r. na bazie Ośrodka Kultury Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie w związku z rozszerzeniem działalności placówki) oraz Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie.

W latach 2009-2011, jako Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie, placówka prowadziła statutową działalność w budynku przy ul. Spacerowej 8a w Łęgowie. Wcześniej instytucja funkcjonowała na piętrze w sąęiednim budynku OSP w Łęgowie przy ul. Spacerowej 8. Obecnie gospodarzem pomieszczeń ówczesnego Ośrodka Kultury Gminy Pruszcz Gdański jest Straż Gminna. Jednak najwcześniejsze lata działalności w tym zakresie (w ramach gminnego samorządu) stanowią klub, działający w latach 80. ubiegłego wieku w Wiślinie - w dzisiejszej świetlicy sołeckiej. Tak więc historia instytucji kultury w gminie wiejskiej Pruszcz Gdański liczy już ponad ćwierć wieku. 9 października 2009 r. w OKSiR w Łęgowie wyświetlono pierwszy film pt. "Treser żuków", opowieść o życiu i twórczości Władysława Starewicza - pioniera animowanego filmu lalkowego. Władysław Starewicz został patronem otwartej wówczas sali kinowo-teatralnej, zaaranżowanej w jednym z pomieszczeń placówki.

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie działał od 14 października 2011 r., gdy nastąpiło uroczyste otwarcie obecnej siedziby gminnej placówki kultury przy ul. Długiej 20A. W budynku siedzibą ma również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

OKSiBP w Cieplewie ma do dyspozycji m.in. sale: kolumnową, herbową, kinowo-teatralną, biblioteką z czytelnią, pracownią plastyczną (malarstwa sztalugowego i technik graficznych, z piecem do ceramiki), gabinety muzyczne, galerią wystawienniczą oraz centrum fitness (z siłownią i sauną typu infrared). Specjalnie na inaugurację działalności w nowej siedzibie przygotowano widowisko musicalowe "Do-jak dom kultury", w którym wystąpiło pięćdziesięciu mieszkańców gminy, uczestników warsztatów artystycznych realizowanych w placówce.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja opracowana przez Ośrodek Kultury, Sportu i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański.
Projekt współinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zaprojektował i poskładał: mihu. Wszelkie prawa zastrzeżone.