Gmina Pruszcz Gdański
OKSiBP

Przystanek czwarty - Cieplewo, Łęgowo

Pod koniec września Objazdowa Pracownia Reportażu zawędrowała do Cieplewa. Na miejscu okazało się, że część grupy przyjechała z nieodległego Łęgowa, dlatego wspólnie z dziećmi doszłyśmy do wniosku, że można zrobić dwie pocztówki dźwiękowe - jedną z Cieplewa, a drugą z Łęgowa. Jak się potem okazało - był to strzał w dziesiątkę :)

Podczas pierwszej naszej wyprawy w teren (oczywiście nie trzeba już dodawać, że z dyktafonami i słuchawkami), odwiedziliśmy kilku gospodarzy, panią z Koła Gospodyń Wiejskich w Cieplewie, dowiedzieliśmy się też kilku niezbędnych informacji o zieleńcu, który został otwarty w Cieplewie w maju. Nagraliśmy też odgłosy gęsi, psów i samochodów.

Warsztatowicze bardzo zapalili się do pracy - ich pomysłowość nie miała końca: pociągi, parki, samoloty, baza wojskowa....nagle wszystko zaczęło wydawać swój odgłos! Kiedy przyjechałyśmy do Cieplewa po raz drugi, wywiady były już gotowe. Nie zabrakło w nich opowieści o mieszkańcach, strażakach i plebanii w Łęgowie.

Poniżej fotorelacja z warsztatów:

"Bardzo nam się podobały warsztaty. Wywiady były super! Dziękujemy!"

"Najbardziej mi się podobał nasz wywiad z Proboszczem" - pisze Nikola Opiela z Łęgowa.

"Dzięki warsztatom lepiej poznaliśmy naszą wieś. Pozdrawiamy Was serdecznie!" - Grzesiek Domagała z Cieplewa.

"Do tej pory nie wiedziałem, że praca reportera jest taka trudna. Podczas nagrywania wywiadów czasami spotykał mnie stres, na przykład to, że boję się psów, a często wchodziliśmy na posesje, gdzie są psy. Cała praca przy nagrywaniu wywiadów była super, chociaż czasami były też między nami sprzeczki. Montowanie wywiadów było bardzo pracochłonne" - Aleksander Janiec z Cieplewa.

"Podobał mi się wywiad z księdzem i też piosenka ZIEMNIAKI KURCZAKI, którą możecie usłyszeć w nagraniu:) Mieszkam w Łęgowie od urodzenia, mam tam przyjaciół" - pisze Natalia Wożoszyn.

Zapraszamy do odsłuchania naszych dźwiękowych pocztówek :)

Cieplewo:


Łęgowo:


Kilka słów o historii Cieplewa
Wieś posiadająca starożytne pochodzenie. Jedna z pierwszych pisanych informacji o wsi, jako krzyżackim ośrodku gospodarczym przynależnym do komturii gdańskiej pochodzi z 1378 roku z dokumentu wydanego przez wielkiego mistrza krzyżackiego. Pojawia się tam pierwsza forma nazwy wsi- Zcipellow. Cieplewskim dworem administrował zarządca dóbr z upoważnienia wielkiego mistrza z Malborka. Wielcy mistrzowie odwiedzali i wizytowali w Cieplewie przy okazji corocznych objazdów terenu komturii gdańskiej i malborskiej. Dwór cieplewski istniał przypuszczalnie do około 1450 roku, a przed bitwą pod Grunwaldem służył jako magazyn żywności i paszy dla wojsk. Był tu też młyn i wielka stadnina koni podległa dworowi w Grabinie, mleczarnia, serownia, spichrz, tuczarnia. W roku 1454 na mocy przywileju króla Kazimierza Jagiellończyka Cieplewo przeszło pod zwierzchnictwo Gdańska w ramach patrymonium wiejskiego Rady Miasta Gdańska i weszło w skład urzędu Wyżyny, który zastąpił dotychczasową władzę krzyżacka. W roku 1792 wieś doczekała się budowy własnej szkoły. W 1933 roku polska Macierz Szkolna złożyła petycję do Senatu Wolnego Miasta Gdańska o powołanie w Cieplewie publicznej szkoły z polskim językiem nauczania dla 49 miejscowych dzieci gdyż dotychczasowa szkoła była niemiecką szkołą ewangelicką, ale nie udało się tego zrealizować. Przed II wojną polskie dzieci w jednej klasie kształciła dojeżdżająca z Pruszcza nauczycielka. Dzieci te działały także w lokalnej organizacji harcerskiej podporządkowanej świetlicy polskiej w Pruszczu. Po reformie administracyjnej z 1913 roku gminę wiejską Cieplewo, podlegającą dotąd obwodowi w Pruszczu, włączono do obwodu w Łęgowie.

Źródło: Gmina Pruszcz Gdański


Kilka słów o historii Łęgowa
Dzieje wsi sięgają czasów epoki kamiennej, co potwierdzają odkrycia archeologiczne. Jak się przypuszcza w 997 roku wieś odwiedził św. Wojciech w ramach swojej misji ewangelizacyjnej na Pomorzu i ochrzcił lokalnych mieszkańców. Jedna z pierwszych pisanych informacji na temat Łęgowa i okolicy pochodzi z 1302 roku i dotyczy darowizny uczynionej na rzecz cysterskiego klasztoru w Oliwie przez ówczesnego właściciela wsi. W 1400 roku wieś nie posiadała własnego kościoła, a obsługę duszpasterską miejscowych wiernych zajmowali się cystersi. Lokalny kościół parafialny powstał we wsi dopiero 1409 roku. Miejscowa parafia powstała w roku 1436 i doznała w parę lat póniej wszystkich nieszczęść związanych z wybuchem wojny 13-letniej, których wynikiem była klęska Zakonu Krzyżackiego i przyłączenie Pomorza Gdańskiego do Polski. Od roku 1458 klasztor oliwski każdorazowo wydzierżawiał Łęgowo. Podczas wojny z królem Stefanem Batorym Łęgowo niszczone było przez różne wojska maszerujące przez wieś. Po nastaniu spokojniejszych czasów wieś otrzymała w 1609 roku własny wilkierz oraz rozporządzenia przeciwpożarowe. Niestety, niemal pół wieku póniej znów nastały dla Łęgowa ciękie czasy związane z wojnami szwedzkimi. We wsi były dwie karczmy wydzierżawiane przez cysterski klasztor w Oliwie, a po zakończeniu wojny w 1687 roku w Łęgowie zbudowano parafialną szkołę. Po reformie administracyjnej z 1887 roku gmina wiejska Łęgowo podlegała powiatowi Gdańska Wyżyna. Siedziba obwodu i urzędu stanu cywilnego mieściły się na miejscu, kościół ewangelicki w Pruszczu, a katolicki w Łęgowie. Po utworzeniu Wolnego Miasta Gdańska gmina wiejska Łęgowo weszła w skład jego terytorium. W tym czasie we wsi funkcjonował szereg zakładów usługowych i rozwijało się pszczelarstwo.

Źródło: Gmina Pruszcz Gdański


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja opracowana przez Ośrodek Kultury, Sportu i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański.
Projekt współinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zaprojektował i poskładał: mihu. Wszelkie prawa zastrzeżone.