Gmina Pruszcz Gdański
OKSiBP

O projekcie, czyli czym jest Objazdowa Pracownia Reportażu?

Jak przeprowadzić ciekawy wywiad radiowy? Jak obsługiwać sprzęt do nagrywania? Jak napisać krótką informację i zmontować nagrany dźwięk? Tego wszystkiego uczyli się uczestnicy bezpłatnych warsztatów dziennikarskich w ramach projektu "Objazdowa Pracownia Reportażu Trzech Krajobrazów". Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie zaprosił młodzież w wieku od 12 do 16 lat do udziału w przedsięwzięciu. Zajęcia poświęcone zastosowaniu nowoczesnych technologii w dziennikarstwie odbywały si w okresie od września do października 2014 roku. Młodzież przeprowadzała wywiady z mieszkańcami swoich miejscowości, poznając przy okazji lokalne walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe.

Warsztaty odbyły się w Cieplewie, Lędowie, Mokrym Dworze, Jagatowie, Straszynie, Rokitnicy, Żuławie i Róynach (gm. Pszczółki).

Projekt prowadziła Magdalena Świerczyńska-Dolot - dziennikarka Radia Gdańsk.


warsztaty :)


Patronat:


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja opracowana przez Ośrodek Kultury, Sportu i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański.
Projekt współinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zaprojektował i poskładał: mihu. Wszelkie prawa zastrzeżone.